Medal dla projektu zespołu prof. Anety Pawłowskiej

Projekt „Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką”, którym kieruje prof. Aneta Pawłowska (Instytut Historii Sztuki UŁ), zdobył srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2020 online. Myślą przewodnią Edycji Specjalnej INTARG było hasło „Innowacje społeczne w służbie wspólnego dobra”.

 

Podczas targów zaprezentowano rozmaite prospołeczne innowacje z wielu krajów, branż i dziedzin. Jedną z nich są opracowywane przez zespół naukowców z UŁ audiodeskrypcje, czyli werbalne opisy dzieł sztuki, których użycie zwiększa szanse osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do dóbr kultury. Dzięki audiodeskrypcji osoby niewidome lub słabowidzące mogą zapoznać się np. z obrazami w przestrzeni muzealnej. Opisy audiodeskrypcyjne wykonywane są na potrzeby kolejnych placówek muzealnych, w tym Muzeum Sztuki, Muzeum Miasta Łodzi czy Muzeum Fabryki.

 

Dążymy do tego, aby muzea projektowały, a potem stosowały nowoczesne metody pracy. Aby pracowały w trybie koncepcji muzeum otwartego – także na potrzeby niepełnosprawnych – wyjaśnia prof. Aneta Pawłowska.

 

Oprócz humanistów z Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Filologicznego w projekt zaangażowani są również naukowcy i studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Wsparcia w zakresie komercjalizacji badań udziela Centrum Transferu Technologii UŁ. Zespół dąży do zwiększenia dobrostanu osób z dysfunkcją wzroku poprzez wsparcie ich samodzielności m.in. w kontakcie ze sztukami wizualnymi, lecz także w poruszaniu się po zabytkowej przestrzeni miasta.

 

Działania te w praktyczny sposób pokazują, jak sztukę – tę w muzeach i nie tylko – uczynić bardziej dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Tym samym wspierają integrację społeczną w obszarze kultury.

 

W skład zespołu wchodzą:

  • prof. UŁ, dr hab. Aneta Pawłowska (kierownik – Instytut Historii Sztuki UŁ)
  • dr Anna Wendorff (Wydział Filologiczny UŁ)
  • dr inż. Artur Hłobaż (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ)
  • dr Julia Sowińska-Heim (Instytut Historii Sztuki UŁ)
  • dr Kinga Sygizman (Wydział Filologiczny UŁ)
  • mgr Adam Drozdowski (Instytut Historii Sztuki UŁ)

 

INTARG 2020

W 2017 roku zespół prof. Pawłowskiej otrzymał nagrodę LUMEN.


 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: prof. Aneta Pawłowska, Bartosz Kałużny, Wydział Filozoficzny-Historyczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ