7. Seminarium Open Access w BUŁ

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza we wtorek 25 października 2016 r. na 7. Seminarium Open Access organizowane w ramach Tygodnia Otwartej Nauki.

 

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 24-30.10.2016 r. pod hasłem Otwartość w działaniu. Patronat nad obchodami objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

 

7-seminarium-open-access

 

Spotkanie ma na celu rozpropagowanie idei OA wśród społeczności akademickiej. Coroczne Seminarium gromadzi wielu zainteresowanych, pozwala na wymianę opinii i spostrzeżeń na temat OA. Przedmiotem dyskusji będą następujące zagadnienia:

– zalecenia MNiSW nt. otwartego dostępu,

– zwiększenie widoczności zasobów repozytoryjnych,

– baza Directory of Open Access Journals,

– projektowanie szkoleń.

 

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, którzy podzielą się doświadczeniem, w jaki sposób otwartość publikacji wpływa na umiędzynarodowienie oraz indeksowanie czasopisma naukowego. Wykładom towarzyszyć będą warsztaty na temat zarządzania literaturą w dobie otwartej nauki.

 

Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone certyfikatem.