Konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Uruchomione konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki obejmują: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia” 2.1, „Uniwersalia” 2.2. Dla wszystkich zainteresowanych praktycznym przygotowaniem wniosków istnieje możliwość wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych – 25 stycznia i 26 stycznia br.  

 

 

Spotkania zostaną zorganizowane w dwóch terminach

  1. 25.01.2018 (czwartek) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ o godzinie 11:10 – sala Rady Wydziału (pok.103)
  2. 26.01.2018 (piątek) Wydziale Filologicznym UŁ o godzinie 10:00 – sala Rady Wydziału (A5).

 

Konkurs modułu „Dziedzictwo narodowe”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 

W tej edycji przewidywane są następujące tematy:

  • Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
  • Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

 

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

 

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2

Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów obejmujących wydania krytyczne (przekłady na język polski i naukowe opracowania edytorskie) najważniejszych dzieł należących do humanistyki światowej, w celu włączenia ich w obieg kultury narodowej.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl dostępnym od dnia 16 stycznia do 28 lutego.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu oraz spotkania udziela: Danuta Klimaszewska, tel.: 42 635-41-65 , e-mail: danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl

 

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursow-i-2018-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki.html