„Macierzyństwo – współczesna literatura, kultura, etyka”

Interdyscyplinarne Seminarium Gender przy Centrum Innowacji Społecznych UŁ zaprasza na spotkanie z Agnieszką Gawron, autorką książki „Macierzyństwo – współczesna literatura, kultura, etyka”, które odbędzie się w środę 24 stycznia o 17.00 w CEIN przy ul. Franciszkańskiej 3/5, I piętro, pokój 15.

 

Książka jest pierwszą w polskim literaturoznawstwie monografią w całości poświęconą różnym odmianom dyskursu maternalnego w literaturze, sztuce, filozofii i teorii. Przedmiotem zainteresowania autorki są przede wszystkim tzw. narracje matrifokalne, charakterystyczne dla specyfiki życia literackiego w Polsce i na świecie przełomu wieków. Autorka śledzi kształtujące się modele pisania o macierzyństwie, postrzegając wejście matek do literatury jako ważny, emancypacyjny gest odzyskiwania przez nie „własnego głosu” i podmiotowości oraz świadectwo przemian związanych z pozycją i rolą matki w społeczeństwie.

 

Agnieszka Gawron (rocznik 1971) – absolwentka polonistyki, obecnie pracownik Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Autorka książek Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku (2003) oraz Macierzyństwo – współczesna literatura, kultura, etyka (2016).

 

Zainteresowania badawcze autorki obejmują teorię i historię literatury w perspektywie kulturowej, szczególnie women’s i gender studies, w ostatnich latach także transdyscyplinarne motherhood studies. Najważniejsze kręgi zagadnień wokół których koncentrują się publikacje A. Gawron dotyczą kobiecej tożsamości, społeczno-kulturowych kontekstów kobiecego pisarstwa oraz jego wymiaru emancypacyjnego i etycznego. Wyniki swoich badań drukowała w czasopismach („Ruch Literacki”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, „Ruch Filozoficzny”,” Acta Universitatis Lodziensis”).