Springer Open Choice

Program Springer Open Choice/Open Access jest dodatkiem do narodowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer działającej od 2010 roku. Licencja wraz z programem są realizowane w ramach umowy zawieranej pomiędzy ICM i wydawcą i finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Program umożliwia pracownikom i studentom afiliowanym przy wszystkich polskich instytucjach akademickich, edukacyjnych i naukowych na publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access).

 

Artykuły Open Access poddane są temu samemu, co w tradycyjnym modelu publikacji, procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe.

 

Szczegółowe informacje o programie i instrukcje na stronie ICM

 

Materiał źródłowy: Biblioteka UŁ