Filozofie wielkiego ekranu

Współpraca akademii z instytucjami kulturalnymi, światem biznesu czy sektorem rozrywki staje się symbolem pewności siebie, która charakteryzuje nowoczesną humanistykę. Jedną z ciekawszych, nowo powstałych inicjatyw są „Spotkania filozoficzne”. Projekt, którego edycje toczą się obecnie w siedmiu polskich miastach, realizuje Gutek Film – dystrybutor filmowy, promujący niezależne, światowe kino artystyczne w Polsce. Partnerem łódzkiej odsłony przedsięwzięcia został Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Miejscem spotkań jest Kino Charlie.

 

„Spotkania filozoficzne” to jeden z kilku organizowanych przez Gutek Film cyklów tematycznych. Formuła opiera się na comiesięcznych spotkaniach, z których każde składa się z projekcji filmu oraz rozmowy z publicznością na temat bezpośrednio dziełem zainspirowany. Inauguracja odbyła się 14 marca 2018 r. w Kinie Charlie. Debatę, która towarzyszyła projekcji „Happy End” (reż. Michael Haneke, 2017), poprowadził dr Krzysztof Kędziora z Katedry Etyki Instytutu Filozofii UŁ. Kolejne spotkanie, z udziałem tego samego prowadzącego, zaplanowane jest na 4 kwietnia 2018 r. Przyczynkiem do refleksji będzie obraz „Nigdy cię tu nie było” (reż. Lynne Ramsay, 2017). Dyskusja w ramach trzeciego spotkania, które odbędzie się 9 maja 2018 r., nastąpi po wyświetleniu „120 uderzeń serca” (reż. Robin Campillo, 2017) – zdobywcy wielu nagród, w tym sześciu Cezarów. Projekcja filmu jest jednocześnie wydarzeniem 6. edycji Przeglądu Nowego Kina Francuskiego.

 

Udział w projekcie prowadzonym przez Gutek Film to doskonała okazja do zaprezentowania filozofii jako dyscypliny naukowej, która ma wymiar praktyczny – pozwala lepiej rozumieć i interpretować świat, w tym teksty kultury, m.in. produkcje filmowe. Tego typu formuła spotkań uwidacznia to, że refleksja filozoficzna może być uprawiana na różnych poziomach – również na tym bardziej przystępnym, za pomocą języka, który jest zrozumiały dla szerokiego audytorium . Doktor Krzysztof Kędziora wyjaśnia związki między kinem a filozofią w następujący sposób:

 

Kino konfrontuje nas z problemami, z jakimi być może na co dzień nie musimy się zmagać. Pokazuje nam nasze życie i świat, w jakim żyjemy, z innej, czasem radykalnie odmiennej perspektywy. Stawia pytania, jakie nie zawsze sobie uświadamiamy. Filozofia zaś pozwala nam lepiej zrozumieć problemy, wobec jakich zostajemy postawieni. Pogłębić rozumienie nas samych i naszego świata. Wreszcie wskazać na możliwe odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Kino, nie będąc czystą rozrywką, ze swej natury spokrewnione jest z filozofią. Spotkania filozoficzne są więc doskonałą okazją do pokazania, że filozofia jest nie tylko dziedziną akademicką. Tak jak kino ukazuje złożoność człowieka i rzeczywistości, tak filozofia pozwala je zrozumieć.

 

„Spotkania filozoficzne” to także dalsze otwieranie się filozofii na dialog z innymi dyscyplinami, jak również z głosami przedstawicieli środowisk pozaakademickich. Projekcja inauguracyjna i dyskusja przyciągnęły do Kina Charlie licznych zainteresowanych. W innych miastach „Spotkania filozoficzne” mają już swoją stałą publiczność. Ludzi ciekawych różnej interpretacji tekstów kinematograficznych, otwartych, poszukujących odpowiedzi na nurtujące pytania. Liczymy więc na Waszą obecność.

 

Informacje na temat wydarzeń można znaleźć poniżej:

 

  • Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

https://www.facebook.com/Wydz.Fil.Hist/

  • Instytut Filozofii UŁ

https://www.facebook.com/instytutfilozofii/

  • Kino Charlie

https://www.facebook.com/KinoCharlie/

  • Gutek Film

https://www.facebook.com/GutekFilm/

 

Materiał: Bartosz Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ