Dialogi humanistyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ rozpoczyna realizację spotkań popularyzujących naukę w nowej formule. Cykl „Dialogi Humanistyczne” obejmuje m.in. wykłady, debaty i panele dyskusyjne. Spotkania oparte są na różnych rozumieniach pojęcia dialogu, dzięki czemu zyskują krytyczny charakter – może być to dialog z publicznością, dialog ze źródłami lub dialog, w który zaangażowani są przedstawiciele różnych światopoglądów lub perspektyw badawczych itp. Wśród prelegentów będzie można znaleźć młodych naukowców podejmujących innowacyjne i niszowe tematy na stykach dyscyplin.

 

Pierwsze spotkanie w ramach Dialogów Humanistycznych odbędzie się już w najbliższy czwartek, 7 czerwca 2018 r. Motywem przewodnim stanie się pojęciem kapitalizmu, słowa, które odmieniane jest w debacie publicznej przez wszystkie możliwe przypadki już od 25 lat. O istocie i pochodzeniu kapitalizmu opowie dr hab. Kacper Pobłocki – antropolog społeczny, pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, autor książki „Kapitalizm. Historia krótkiego trwania” (2017).

 

Czy kapitalizm sięga korzeniami czasów antycznych, czy może jednak jest to system stosunkowo młody, bez historycznego precedensu? Do rozmowy na ten temat zapraszamy w czwartek, 7 czerwca 2018 r., do sali D w Instytucie Enologii i Antropologii Kulturowej UŁ (II piętro) przy ul. Lindleya 3/5.

 

Zapraszamy -> https://www.facebook.com/events/1819712361475723/

 

Materiał: dr Bartosz Kałużny, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ