Akcja protestacyjna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Od 7 czerwca 2018 r. trwa protest prowadzony przez studentów i pracowników EkSocu (oraz zaprzyjaźnionych wydziałów). Jest on częścią ogólnopolskiej akcji sprzeciwu wobec tzw. Ustawy 2.0, zmieniającej zasady działania uczelni wyższych w Polsce. Akcja została rozpoczęta na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie lista zaangażowanych (w różnym stopniu) jednostek akademickich obejmuje takie ośrodki jak: Białystok, Kraków, Opole, Szczecin, Toruń i Wrocław.

 

Na listę postulatów składają się następujące punkty:

 

 1. Demokratyzacja uczelni. Gwarantowanych w ustawie wyborów przedstawicieli społeczności akademickiej do wszystkich organów decyzyjnych i kierowniczych oraz zwiększenia standardów demokratycznych przy wyborach rektorskich.
 2. Autonomia uczelni. Pozbawienia rady uczelni prawa do przedstawiania kandydatów na rektora i ustalania strategii uczelni.
 3. Utrzymanie struktury wydziałowej. Utrzymania istnienia struktury wydziałowej na poziomie ustawy.
 4. Uczelnia bez polityków. Zaprzestania ataków na niezależność nauki i zabezpieczenia wolności badań przed stronniczą konstrukcją programów grantowych oraz ingerencjami politycznymi.
 5. Gwarancja transparentności. Zagwarantowania szerokiego dostępu do informacji publicznej oraz transparentności decyzji finansowych i administracyjnych w obrębie uniwersytetu.
 6. Zwiększenie finansowania. Zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego (w sumie min. do 2% PKB z budżetu państwa) w ciągu najbliższych lat.
 7. Zapewnienie godnych warunków socjalnych. Upowszechnienia i waloryzacji stypendiów socjalnych i naukowych na wszystkich szczeblach kształcenia oraz ulepszenia infrastruktury: akademików i Domów Pracownika Naukowego, tak by zniwelować socjalne bariery w dostępie do kształcenia i kariery akademickiej.
 8. Wzmocnienie praw pracowniczych. Zapewnienia godnych warunków pracy przez wprowadzenie zbiorowego układu pracy z możliwością podjęcia strajku całej branży względem postanowień ministerstwa oraz związków rektorów.
 9. Dowartościowanie publikowania w języku polskim. Twardych gwarancji dla możliwości prowadzenia i publikowania badań w języku polskim w humanistyce i naukach społecznych.
 10. Sprzeciw wobec centralizacji. Zaprzestania uderzania w interesy regionów oraz wycofania się z przepisów ustawy umożliwiających degradację naukową i finansową uczelni regionalnych, a także otwarcia ścieżek kariery naukowej – tak, aby awans był dostępny nie tylko dla wielkomiejskich elit, ale dla wszystkich zdolnych badaczy i badaczek.
 11. Zmiana art. 124 p. 5. Żądamy, by wygaśnięcie umowy o pracę z pracownikiem akademickim następowało w przypadku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne.

 

Od czwartku na EkSocu zorganizowano m.in. debatę nad ustawą, pokaz filmu dokumentalnego o Strajku Studentów 81’, wykłady otwarte akademików wspierających protest. Protestujący codziennie przed wejściem do Wydziału organizują otwarte wykłady w ramach tzw. formuły „teach-in”.

 

Zapraszamy do śledzenia relacji na Facebooku oraz stronie eksoc.uni.lodz.pl, jak również do udziału w wydarzeniach organizowanych w Sali Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

 

Materiał: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ