Dr Joanna Kulesza członkiem Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE

Wśród członków Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, którzy objęli swoje funkcje 4 czerwca 2018 r., znalazła się dr Joanna Kulesza – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ – która specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawie nowych technologii.

 

Komitet Naukowy, który czuwa nad wysokim poziomem naukowym opinii doradczych Agencji, tworzy 11 niezależnych, wybitnych ekspertów międzynarodowego prawa z zakresu praw człowieka. Obecny skład został wybrany przez Zarząd Agencji w maju tego roku spośród 100 zgłoszonych kandydatur. Wśród nowo powołanych członków, oprócz dr Joanny Kuleszy, są m.in. Martin Scheinin, pierwszy Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Praw Człowieka i Terroryzmu, François Crépeau, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Praw Migrantów oraz Julia Laffranque, estońska sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej od 2007 roku formułuje wytyczne w dziedzinie praw człowieka dla polityków krajów członkowskich i polityków unijnych. Jest organem w pełni niezależnym, rekomendacje oparte są na obiektywnej ocenie stanów faktycznych i prawnych przez ekspertów, gwarantując jej apolityczny charakter. Nowi członkowie Komitetu sprawować swoje funkcje będą przez pięć kolejnych lat.

 

Dr Joanna Kulesza na co dzień współpracuje także m.in. z Radą Europy, Haskim Centrum Studiów Strategicznych czy Internetową Korporacją ds. Przyznanych Nazw i Numerów.

 

Wśród odchodzących członków Komitetu Polskę reprezentował prof. Roman Wieruszewski, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN i kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka

 

Redakcja: Centrum Promocji