Laureaci Nagrody Rektora UŁ

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski, po rekomendacji Komisji ds. nagród Rektora UŁ, przyznał nagrody za osiągnięcia naukowe finansowane z funduszu rozwoju naukowego Uczelni.

 

W tym roku nagrody zostaną przyznane w trzech dziedzinach nauki:

 

Dziedzina nauk humanistycznych – prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (Wydział Filologiczny). Wniosek został zgłoszony w związku z autorstwem jedenastu publikacji w punktowanych czasopismach, współredakcją naukową monografii zbiorowej oraz dwoma artykułami w monografiach naukowych.

 

Dziedzina nauk społecznych – dr hab. Monika Wróbel (Wydział Nauk o Wychowaniu). Wniosek został zgłoszony w związku ze współautorstwem pięciu artykułów naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W czterech artykułach dr hab. M. Wróbel była pierwszym autorem z wkładem: 60%, 50%, 35%, 30%, w jednym pełniła rolę wspomagającą. Większość z opublikowanych badań była realizowana w ramach kierowanego przez dr hab. Wróbel projektu finansowanego z NCN realizowanego w latach 2018-2021 pt. „Społecznie indukowany afekt i Wielka Dwójka. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne”.

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – zespół w składzie: dr Ł. Półtorak, prof. dr hab. S. Skrzypek, dr K. Rudnicki (Wydział Chemii). Wniosek został zgłoszony w związku z dorobkiem naukowym zespołu pt. „Elektrochemiczne badania spolaryzowanych granic cieczowych”, który obejmuje: trzy publikacje w punktowanych czasopismach, dwa granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki przyznane w 2019 r.: „Miniaturyzacja dla elektrochemii. Sensory elektrochemiczne do wykonania substancji narkotycznych – SmallDrugSens”, „Porowate membrany na bazie polimerowych folii termokurczliwych jako nowoczesne sensory oparte na spolaryzowanych granicach cieczowych”.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

 

Materiał: Sekretariat Prorektor ds. nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ