Krzysztof Zanussi doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Reżyser gościem wspólnej inauguracji roku akademickiego uniwersytetów Łódzkiego i Medycznego

2 października 2013 r. (środa) o godz. 9:00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 1/5 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, na którym tytuł doktora honoris causa UŁ otrzyma Krzysztof Zanussi. Tego dnia reżyser wygłosi też wykład w czasie wspólnej inauguracji nowego roku akademickiego dwóch łódzkich uczelni.

Z wnioskiem o przyznanie Zanussiemu tego wyróżnienia wystąpiła do Senatu Uniwersytetu Łódzkiego Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego, a inicjatorami tego wniosku byli profesorowie: Zbigniew Anusik, Grzegorz Michałowski, Magdalena Mączyńska, Rafał Stobiecki, Jan Szymczak, Maria Wieruszewska, Piotr Stalmaszczyk, Ryszard Kluszczyński.

– Krzysztof Zanussi to postać wybitna, ciesząca się uznaniem intelektualistów. Jest wielkim twórcą i artystą kina polskiego, amabasadorem polskiego kina poza krajem. Profesor Zanussi jest wychowawcą wielu pokoleń młodych ludzi, jest wykładowcą na polskich i zagranicznych uczelniach, autorem wielu książek i scenariuszy – uzasadnia wniosek prof. dr hab. Zbigniew Anusik, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Wnioskodawcy podkreślają także silne związki Zanussiego z Łodzią i Uniwersytetem Łódzkim. Reżyser jest absolwentem łódzkiej Szkoły Filmowej, był jej wykładowcą, a od wielu lat współpracuje z Instytutem Historii UŁ.

Promotorem przyznania Krzysztofowi Zanussiemu tytułu doktora honoris causa UŁ została prof. Małgorzata Dąbrowska z UŁ a recenzentami
profesorowie: Andrzej Szostak z KUL, Rafał Sobiecki z UŁ i Marek Hendrykowski z UAM.

Krzysztof Zanussi to trzeci reżyser wyróżniony przez Uniwersytet Łódzki tytułem doktora honoris causa. Wcześniej, w roku 2002, tytułami tymi uczelnia uhonorowała Andrzeja Wajdę i Kazimierza Dejmka.

Po uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa, Krzysztof Zanussi weźmie udział we wspólnej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uroczystość ta rozpocznie się o godz. 11:00 w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi. Krzysztof Zanussi wygłosi wykład inauguracyjny zatytułowany „Moja rodzinna Europa”.