Językowy model poznania

Kognitywne komponenty w kontynentalnej filozofii języka