Wystawa „Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu” w Bibliotece UŁ

Wystawa poświęcona dziejom Biblioteki Polskiej w Paryżu, najstarszej polskiej placówki o charakterze kulturalnym, otwarta zostanie w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 12 listopada 2015 r., w czwartek, o godzinie 13:00.

Ekspozycja „Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu” przedstawia blisko 180.letnią historię tej instytucji, ludzi z nią związanych i najcenniejszych zbiorów na 16 planszach. Zaprezentowane zostaną m.in. reprodukcje inkunabułów i starodruków znajdujących się w posiadaniu Biblioteki czy rękopisy Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina. Wystawę przygotowało Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie.

Wystawę można oglądać do 31 grudnia 2015 r.

Zapraszamy!

plakat Wyspa wolności kopia

 

Kontakt:

Oddział Informacji Naukowej BUŁ

Irena Łabiszewska

Marzena Kowalska

42 635 64 79

irena.labiszewska@lib.uni.lodz.pl

marzena.kowalska@lib.uni.lodz.pl