(Nie)bezpieczne związki, czyli kto komu idolem – na przykładzie współpracy wybranych współczesnych artystów plastyków z muzykami

Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ ma zaszczyt zaprosić na kolejny wykład otwarty, który zaprezentuje mgr Dominika Pawełczyk „(Nie)bezpieczne związki, czyli kto komu idolem – na przykładzie współpracy wybranych współczesnych artystów plastyków z muzykami”.

„Rozwijające się społeczeństwo konsumentów ostatnich dziesięcioleci wymogło na artystach stworzenie nowych strategii i metod artystycznych. Nawiązanie do kanonu dzieł sztuki, innowacyjne materiały i technologia oraz chęć usuwania barier wynikających z czasu, miejsca i przyjętego języka stworzyły idealny przekaz dla zuniwersalizowanej ludności XXI wieku(…)”
Tym razem to nie lalka Barbie wykorzystywana w sztuce współczesnej, czy Mona Lisa w świecie reklamy, stanie się głównym tematem wykładu. Na najbliższym spotkaniu w Poczekalni autorka postara się przeanalizować współpracę wybranych artystów plastyków z muzykami, wskazując na to, kto w konkretnym duecie był mistrzem-inspiratorem, kto kogo pociągnął do współdziałania oraz jakie miał w tym cele.Współczesna kultura zaostrzyła zjawisko zamiany tradycyjnych autorytetów na nowych idoli promowanych przez media, gwiazd walczących z szybką przemijalnością. Czy inspiracje na styku dwóch dziedzin artystycznych były zwykłym chwytem marketingowym, a może czymś więcej? Czy działania pomagające w budowaniu kariery są jednostronne w swym założeniu, czy obustronne? Mgr Dominika Pawełczyk próbuje zbadać problem na przykładzie trzech wybranych duetów plastyków i muzyków, tytułowych (nie)bezpiecznych związków: Cindy Sherman i Róisín Murphy, Francesco Vezzoliego i Nicki Minaj oraz Keitha Haringa i Madonny – par, które ukazują trzy możliwe kierunki takiej współpracy