Trainergy – sesja szkoleniowa w Sheffield

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jako Koordynator międzynarodowego projektu „Rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej” (TrainERGY- Training for Energy Efficient Operations) zaprasza pracowników i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na szkolenie TRANSNATIONAL TRAINING WEEK IN ENERGY EFFICIENT OPERATIONS.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 21 – 25 listopada 2016 roku w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z narzędziami do modelowania biznesowego (SCEnAT – http://www.scenat.com/) oraz dowiedzieć się, jak realizować działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko (np. poprzez redukcję emisji CO2).

 

Celem szkolenia będzie realizacja 3 modułów tematycznych z zakresu:

  • zielonych zakupów,
  • zielonego marketingu,
  • technologii zmniejszających ilości odpadów.

 

Wartością dodaną jest także współpraca (w ramach realizowanych podczas szkoleń warsztatów) z przedstawicielami organizacji naukowych i przemysłowych z Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch i Polski.

 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu powinny:

  • przedstawić udokumentowane zainteresowanie w tematyce szkolenia,
  • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego – (minimum stanowi poziom B2; Vantage: upper/post-intermediate).

 

Zgodnie z zasadami programu Erasmus + wyjazd szkoleniowy jest współfinansowany ze środków projektu. Każdy z uczestników otrzyma określoną w umowie projektowej kwotę z przeznaczeniem na transport oraz utrzymanie na miejscu. Koszty związane z organizacją wyjazdu (w tym zakup biletów lotniczych i rezerwacja hotelu) należą do Uczestnika. Całkowity koszt poniesiony w związku z udziałem w szkoleniu zależeć będzie od indywidualnych decyzji każdego z Uczestników.

 

 

Projekt przewiduje dofinansowanie w kwocie 775 euro. Jeśli całkowity koszt udziału w szkoleniu będzie wyższy niż przekazane Uczestnikowi środki, to Uczestnik będzie zobowiązany pokryć różnicę we własnym zakresie.

 

 

Więcej informacji o szkoleniu znajda Państwo w ulotce.

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres szudrowicz@uni.lodz.pl do dnia 21 października, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Osoba do kontaktu

Izabella Szudrowicz

42 635-63-42

poniedziałek, wtorek, środa 10.00 – 14.00