Dzień Informacyjny Programu COST

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programu Horyzont 2020 w Łodzi 26 września 2017 r. zapraszają na Dzień Informacyjny Programu COST. 


COST (Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej ) to program finansowany przez UE, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych.


Program COST jest finansowany w ramach budżetu Horyzont 2020. Wnioski składane o dofinansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020 często są wynikiem realizowanych akcji COST. Udział w akcjach COST może być świetną okazją do znalezienia partnerów, Program COST uzupełnia działania programów ramowych UE, tworząc pomost pomiędzy środowiskami naukowymi z różnych krajów, zwiększa również mobilność badaczy w całej Europie i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej.


W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną:

– COST Framework: Co to jest i jak to działa?

– COST Actions: Jak się zaangażować?

– COST Open Call: Jak przygotować udany projekt COST Action?

– efekty udziału w działaniach COST

– krajowy udział w działaniach COST


Szczególnie zachęcamy do udziału w warsztatach, które zostaną poprowadzone przez polskich naukowców realizujących projekty w ramach Programu COST.


Więcej informacji na stronach:

http://www.cost.eu

http://www.nauka.gov.pl/organizacje-i-programy-miedzynarodowe/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych.html


Rejestracja: formularz on-line pod adresem www.centrumnauki.uni.lodz.pl


Program spotkania zostanie wkrótce opublikowany.


Redakcja: Centrum Promocji