IX Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi

„Zarządzanie różnorodnością w świetle wyzwań współczesnego rynku pracy” – taki tytuł ma konferencja naukowa, organizowana w dniach 18-20 września 2017 roku przez Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania UŁ. Jest to IX spotkanie środowiska naukowego odbywające się w ramach Zjazdu Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Patronat nad konferencją objęli: Komitet Nauk o pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, których pasją jest „praca z ludźmi i dla ludzi”. Tym razem będą dyskutować o uwarunkowaniach sprzyjających akceptacji różnic między zatrudnionymi i potrzebach tworzenia strategii ukierunkowanych na uwzględnienie różnic wynikających z płci, wieku, rasy, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania, statusu rodzinnego, stażu pracy, zajmowanego stanowiska pracy, otrzymywanego wynagrodzenia, stylu pracy, uczenia się, komunikacji, negocjacji, poczucia czasu, aspiracji zawodowych, sposobów podejmowania decyzji czy rozwiązywania konfliktów.

 

Konferencja ma być okazją do spotkania przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków zarzadzania zasobami ludzkimi oraz wymiany ich wiedzy, doświadczeń i poglądów. To także szansa na pogłębienie współpracy między uczestnikami wydarzenia. Udział w Konferencji zadeklarowało ponad 150 osób. Gospodarze konferencji chcą przy okazji Zjazdu uczcić 20-lecie powstania swojej Katedry, którą przez 18 lat kierowała prof. dr hab. Zdzisława Janowska, a której kierownikiem jest od 2015 roku dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ.

 

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26. Informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi UŁ: http://kzzl.wz.uni.lodz.pl/ oraz na stronie FB: https://www.facebook.com/events/820783288072899/

 

Materiał źródłowy: Wydział Zarządzania UŁ

Redakcja: Centrum Promocji